หน้าเว็บ

ค้นหาบทความ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

ขนาดกระดาษ A3, A4 และอื่นๆ

ต้องใช้ตอนเขียน Reporting Service (SSRS)

Metric Name

A5

A4

A3

A3+

A2

A1

A0
Metric Size

148 x 210 mm

210 x 297 mm

297 x 420 mm

329 x 483 mm

420 x 594 mm

594 x 841 mm

841 x 1189 mm
U.S. Equivalent

5.8 x 8.3 inches

8.3 x 11.7 inches

11.7 x 16.5 inches

13 x 19 inches

16.5 x 23.4 inches

23.4 x 33.1 inches

33.1 x 46.8 inches

1 ความคิดเห็น: